banner
Microsoft SQL Server
Administracja serwerami baz danych, programowanie w języku T-SQL
optymalizacja zapytań, porcedur, opracowanie polityki bezpieczeństwa.
Wykorzystanie bazy danych w aplikacjach trójwarstwowych.
Projektowanie hurtowni danych na potrzeby analiz OLAP.
line
O firmie   |    Aplikacje Java   |    Microsoft SQL Server   |    Business Inteligence   |    Współpraca   |    Kontakt   |